tisdag 6 mars 2012

Bortom gott och ont - En blogg blir till

Den här bloggen har delvis kommit till som en reaktion på hur media rapporterar om spel. Det kan inte nog understrykas att spel, såväl digitala spel som hederliga brädspel och rollspel, har en central plats ibland de kulturyttringar vi idag konsumerar. De artefakter vi kallar spel en brokig samling. Det finns fula spel, politiska spel, triviala spel, välgjorda spel, usla spel, engagerande spel, trista spel, spel som tilltalar en bred publik, spel som bara kan spelas en gång, spel som är värda att spelas för sin egen skull och spel som har ett värde i bieffekter av spelande.

Spel är som all annan kultur mångfacetterad och komplex. Medieberättelsen om spel speglar dock sällan någon komplexitet utan ger oss en dikotomi där spel är goda eller onda. Som spelforskare har jag vid otaliga tillfällen försökt berätta andra berättelser om spel och spelande, påpekat att det är orimligt att tänka sig att en sådan gigantisk kulturyttring ensidigt skulle kunna fångas i en beskrivning av positiva respektive negativa effekter. Trots detta pressas det man säger konstant in i den ensidiga historien om de farliga spelen som gör oss våldsamma eller berättelsen om de fantastiska spelen som lär oss att tänka icke-linjärt och får oss att vilja lösa världsproblem.

Det är ingen orimlig gissning att denna förenklade medieberättelse kommer att försvinna över tid. I takt med att fler personer får förstahandserfarenhet av spel blir det nödvändigt att ge plats åt andra berättelser. Jag har dock ingen lust att vänta på detta, mina skäggstrån börjar redan bli gråa. Därför har jag tagit beslutet att använda ett forum som jag själv kontrollerar för att föra diskussioner om spelmediet. Bloggen kommer att innehålla oredigerade och ocensurerade betraktelser. Spelvetenskapliga betraktelser.

Jonas Linderoth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar