tisdag 6 mars 2012

Keynote i USA


Jag är inbjuden att vara keynote på konferensen ”Foundations of Digital Games” Raleigh, North Carolina. De efterfrågade specifikt något om mitt arbete med spel och ekologisk psykologi. Jag är stolt och glad över inbjudan men extra glad över att det är just denna del av mitt arbete som efterfrågas. Jag skall försöka att inte vara riktigt så ingående rent teoretiskt som jag var i Wien utan mer peka på implikationerna i ett spelvetenskapligt perspektiv. Så här har jag beskrivit innehållet:

Monkey see, Monkey do - An ecological approach to challenges in games
Games, whether they are digital games, tabletop games or sports, basically challenge two aspects of human nature: our ability to choose appropriate actions and our ability to perform appropriate actions. Expressed in theoretical terms games are constituted by exploratory and performatory challenges. I will claim that this distinction is the key to understanding the experience of playing a specific game and what kind of skills and knowledge the game demands of its player. In this talk I will build upon this claim in order to discuss the following themes:

  • Categories of games –One framework for digital games, tabletop games and sports.
  • The role of coaches – Sharing the performatory and exploratory work.
  • Backseat gaming – The pleasure of sitting next to a gamer.
  • The illusion of learning – How digital games can give us an effortless sensation of accomplishment.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar