söndag 18 mars 2012

När tekniken stjälper lärandet

Så kallade ’en till en’-satsningar genomförs för närvarande i en rad skolor i Sverige. Varje elev får disponera en egen dator för sitt skolarbete. Jättebra, det var på tiden. När IT är en självklar del av samhället så bör det naturligtvis vara en självklar del av skolan. Skall skolan vara en spjutspets in i framtiden så är IT en nödvändighet, det är inget som enskilda kommuner eller skolor kan välja att implementera. Det är en implementering vi måste göra trots alla problem det för med sig. 

Att införa IT i skolan är lika självklart som att ta på sig vinterkläder när det är minusgrader ute, man måste göra det trots omaket trots att man blir svettig och får begränsad rörelsefrihet. Teknik och nya medier är inte förändringar som ensidigt är av godo för lärprocesser. En sådan enorm förändring av vårt samhälle som tekniken medför skapar både vinnare och förlorare, den för med sig både möjligheter och problem. I pedagogiska sammanhang kan tekniken rent av försämra vissa lärprocesser. Låt mig förtydliga vad jag avser:

Enligt de referensramar jag använder för att förstå lärande, ekologisk psykologi, är lärande en anpassningsprocess. Såväl den sociala som den materiella närmiljön kräver att vi utvecklar förmågor som gör att vi kan agera funktionellt. Flyttar man till ett främmande land där det inte går att kommunicera utan att lära sig språket kommer anpassning att ske. Om det dock råkar vara så att man i detta främmande land inte exponeras för språket, enbart ser hemlandets tv-kanal eller umgås med landsmän ja då behöver inte anpassning ske. Närmiljön kräver då inte anpassning.

Reiner Knizia, den berömde brädspelsdesignern har skapat ett spel som heter Kingdoms. Jag har svårt att tänka mig ett bättre spel att använda för matteträning i de lägre årskurserna även om det inte designats i ett pedagogiskt syfte. Spelarna skall lägga ut brickor med värden från -6 till 6 på ett bräde så att det skapas rader och kolumner med olika värden. De skall också strategiskt placera ut olika slott de har i dessa kolumner. Varje slott har ett värde från ett till fyra och man får poäng genom att summera värdet av en rad och sedan multiplicera detta värde med det sammanlagda värdet av sina slott på just den raden. Spelarna tvingas hantera subtraktion, addition, multiplikation samt positiva och negativa tal. Poängräkningen är ren matematik. 

Kingdoms, originalutgåvan

Nu finns det emellertid en iPad-version av Kingdoms där programmet sköter poängräkningen. Vips, så har tekniken omintetgjort de pedagogiska kvalitéerna spelet hade. Att något är digitalt gör det således inte per se bättre för en lärandesituation. I denna till synes enkla observation ligger nämligen ett faktum som debatten om IT i skolan helt har missat.

Kingdoms, iOS versionen

En väldesignad lärandemiljö handlar inte enbart om vad man tillför, den handlar också om vad man tar bort.

Min 10-åring älskar berättelser och om det är en sak det inte rått brist på här hemma så är det högläsning. Eftersom han har en passion för historier var det naturlig att visa honom ljudböcker och han älskade det. Han kunde via talböckerna tillgodogöra sig litteratur som var en bit över hans åldersnivå exempelvis lyssnade igenom de tre första böckerna i Game of Thrones-serien nyligen.

Vi märkte dock snart att talböckerna blev ett problem eftersom han hellre lyssnade än läste på kvällarna. Det egna läsandet var inte så intressant eftersom det blivit en klyfta mellan hans läsförmåga och hans förmåga att tillgodogöra sig en intrig. De böcker han kunde läsa var ointressanta jämfört med de han kunde lyssna på. Med visst motstånd förbjöd vi talböcker helt här hemma. Ja, det kan tyckas helt vansinnigt att förbjuda en unge att lyssna på Jules Verne men det var för att sätta press på honom att läsa själv. Han var tvungen att anpassa sig till sin närmiljö, den som vi vuxna omkring honom kontrollerar.

Det fungerade väl, jag har tidigare skrutit här på bloggen om att han just nu läser Flugornas Herre. Idag får han lyssna på talböcker när han bygger med Lego eller ritar, men inte på kvällarna då är det läsning som gäller.

En lärandemiljö handlar inte bara om vad man tillför utan också om vad man tar bort. Det är här man får fundera över vad det är man gör när man introducerar iPads i förskolan för som exemplet med Kingdoms visar kan det icke-digitala vara vida överlägset det digitala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar