torsdag 4 oktober 2012

Lärarhandledning till brädspelet Pandemic


Vad kan man lära sig?

Pandemic kan ge spelaren en fördjupad förståelse för hur smittspridning kan ske exponentiellt.

 

Vad krävs?

 • Att pedagogen är ordentligt insatt i reglerna och har spelat spelet själv vid flera tillfällen
 • En uppsättning av spelet per 4 elever.
 • En längre lektion, ca 80 min för att hinna med både regelförklaring och spelande. En 40 min lektion till uppföljande diskussion.

 

Bakgrund

Spelet Pandemic är ett kommersiellt brädspel där två till fyra spelare samarbetar och tävlar “mot” spelsystemet. Spelarna har olika roller i ett team som ska stoppa olika pandemier från att bryta ut i världen. Genom att dra kort i en viss ordning placeras färgade kuber vilka representerar olika sjukdomar på spelbrädet. När en viss sjukdom har tre kuber på en ort kan inte fler kuber placeras utan istället placeras kuber på angränsande orter. Om även dessa har tre kuber på sig, sprids smittan vidare till denna orts angränsande städer. På detta vis illustrerar spelet hur smitta sprids exponentiellt. Spelarna kan vidta åtgärder för att ta bort kuber från spelplanen och framgång bygger på att de fokuserar på de orter där det är en överhängande risk att smitta sprider sig vidare geografiskt. Spelet finns i en svensk översättning och heter då Pandemia.

Pandemia med en exapansionsmodul

Grundupplägg – Pandemic i undervisningen

Pandemic kan fungera i vissa högstadieklasser och på gymnasiet. I samband med att klassen talar om smittspridning och begrepp som epidemi och pandemi introduceras kan en längre lektion användas till att låta eleverna spela Pandemic. När partiet är slut ägnar de 5 min till att skriva ned hur det gick i spelet, förlorade de och i så fall hur? Vann de över spelet, lyckades de i så fall utrota en smitta helt? Vilken strategi använde de?

Observera att spelet blir bara intressantare vid ytterligare genomspelningar. Vill man bygga en hel temadag kring detta eller använda fler lektioner är det säkert ingen svårighet att engagera eleverna till detta. Spelet är en utmaning och när man förlorar vill man gärna göra nya försök direkt.

Lektionen efter speltillfället redogör de olika spelgrupperna för sina partier kort. Vid detta tillfälle lyfter pedagogen verkliga Pandemier, exempelvis spanska sjukan eller digerdöden. Resurser som www.flucentre.org/ kan användas för att visa filmklipp och kartor över hur smitta sprids.

Att tänka på

Pandemic tar ungefär 45 min för spelare som kan reglerna och därtill tar regelgenomgången säkert tid. Det kan bli mycket spilltid om eleverna själva skall ställa upp spelet. Det är inte otroligt att en del elever inte hinner med att spela färdigt. Försök att minimera spilltiden genom att förbereda så mycket som möjligt.

En nackdel med spelet är att spelarna måste hålla reda på spelreglerna själva. Detta kan tyckas trivialt, men det är en oerhörd skillnad på ett digitalt spel där det spelaren kan göra också är vad spelaren får göra och ett brädspel som kräver att spelarna tar ett kollektivt ansvar för att följa reglerna. Ovana spelare kan uppleva detta som ansträngande och det är inte otänkbart att en del elever tröttnar under spelets gång. Därför är en utmaning för läraren också att kommunicera reglerna på ett tydligt och klart sätt, något som kräver att hon/han själv är väl förtrogen med spelet.

Det är helt centralt att pedagogen i lektioner före och efter spelandet samtalar med eleverna om smittspridning och hjälper dem att koppla spelförloppet till ämnet smittspridning.
 

2 kommentarer:

 1. Tack för intressant tips!
  En undring: Hur är texten på korten och åtgärderna eleverna vidtar formulerade? Är de av mycket medicinsk art, eller är det mer på en samhälls-/politisk nivå?

  Tänkte höra eftersom jag är SO-lärare och det spontant låter intressant (t.ex. i geografi/samhällsgeografi), men kanske ännu intressantare i kombination med Biologi?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Björn, åtgärderna man gör är kopplade till att man har 4 "handlingspoäng" det vill säga man får välja att göra 4 saker. Flytta ett steg är en handling, ta bort en smittad kub är en handling, ge någon annan ett kort är en handling, forska fram en kur (om man har en viss svit av kort) är en handling. Det vill säga kopplingen till ett "verkligt" team som skall förhindra smittspridning är rätt avlägsen. Det är alltså inte kopplat till korten och det är ytterst ett kommersiellt spel så det är inte direkt gjort för undervisning. Den stora poängen är just att man ser smittspridningens exponentiella spridning och geografiska utbredning. Jag tror det passar bäst i SO faktiskt. Oavsett är det ett riktigt bra och roligt spel. Jag håller det som topp 10 av mina brädspel och jag har en samling på drygt 250 och har säkert spelat 100 till. Jag rekommenderar att du skaffar det privat och spelar med vänner. Då kommer du att se vilka möjligheter det har för just din undervisning. Om du provar återkom gärna och berätta hur det fungerar.

   Radera