onsdag 13 februari 2013

Lajvrollspel på doktorandkurs


Lajvrollspel eller som det ibland kallas LARP (Live Action Role Playing) förknippas för den oinvigde kanske främst med tonåringar som leker med plastvapen i skogen. En bild som knappast är representativ för dagens lajvrollspelare. LARP har vuxit till en konstform liknande improvisationsteater där spelare inte bara söker underhållning utan också utforskar mer allvarliga teman. Vid Göteborgs Universitet har lajvrollspel nu även tagit steget in i det akademiska finrummet.

Akademiker i LARP


I förra veckan fick doktorander från sex europeiska länder prova på att spela J. Tuomas Harviainens LARP Prayers on a porcelain altar. Scenariot handlar om teaterstudenter som efter antagningsprovet till en prestigefylld dramautbildning hamnar på en vild fest. När spelet startar vaknar de alla upp dagen efter festen, de är illamående, trötta och irriterade. Den första bussen från festlokalen går först om ett par timmar och ingen har en fungerande mobiltelefon. Deltagarna gestaltar varsin teaterstudent med sin egen specifika personlighet och sina fragmentariska minnesbilder av vad som hänt kvällen innan. En central idé med spelet är att deltagarna skall vara otrevliga mot varandra och att de i spelet får tillstånd att säga elakheter till varandra. Lajvet leddes av Jaakko Stenros, spelforskare från universitet i Tampere och Carl Heath, pedagogisk speldesigner vid Interaktiva institutet, båda med gedigen erfarenhet av att leda den här sortens LARP. 

En dramatisk scen

Lajvrollspelet ingick i doktorandkursen Goffman, play and games som jag arrangerat inom ramen för forskningsmiljön LinCS där jag är verksam. Deltagarna i kursen är forskarstuderande från såväl spelvetenskap som från pedagogik och sociologi. I kursen läser vi Erving Goffmans teorier om interaktion med särskilt fokus på spel, lek, simulering och liknande praktiker. Syftet med att erbjuda doktoranderna ett lajvrollspel var att de skulle få uppleva de transformationer av mening och innebörd som Goffman menar sker när vi omdefinierar en situation. Doktoranderna fick nu uppleva att en elak utsaga är helt harmlös när den yttras i spelets sammanhang. Den kanske starkaste och mest oväntade erfarenheten som gjordes var när deltagarna efteråt ställde i ordning de föreläsningssalar som använts. Rummets syfte som lokal för undervisning framträdde igen. En kontrast som synliggör att det mer vardagliga ramverket av en undervisningssituation är en lika konstruerad social situation som rollspel.


Det är alltid svårt att utvärdera sin egen verksamhet men jag upplevde att kombinationen av att läsa Goffman och få prova LARP fungerade mycket bra. Doktoranderna utgjorde en riktigt härlig grupp, scenariot i sig var ytterst välskrivet, Carl och Jaakko ledde det hela med imponerande professionalitet, sammantaget faktorer som gjorde det hela till ett riktigt lyckat exempel på att använda spel i undervisning. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar