onsdag 6 mars 2013

Didaktisk tidskrift lägger ut ytterligare en version av Kroksmarks artikel


Jag vill för min del avsluta diskussionen med Kroksmark rörande hans artikel med att sammanfatta vad som har hänt och ställa några kvarstående frågor. Den som har följt diskussionen kan börja läsningen under rubriken ”En fjärde version”.

Vad har hänt: 

I augusti 2012 publiceras i Didaktisk tidskrift texten ”Den sofistikerade instruktionen – datorspelens pedagogik” av Tomas Kroksmark. På tidskriftens första sida står det att alla artiklar fackgranskas. Didaktisk tidskrift beskrivs ha sin bas på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Tidskriften har en ensam redaktör, tillika ansvarig utgivare. Tomas Kroksmark själv.

Den 1:e oktober rapporterar ekot om ny forskning från Tomas Kroksmark som visar att ”Dataspel kan ge skolan nytt arbetssätt”. Enligt ekot skall studien inom kort publiceras i någon amerikansk tidskrift, men innehållet i den forskning som rapporteras svarar mot innehållet i ”Den sofistikerade instruktionen”.

Baserat på den version av artikeln som då låg ute på Didaktisk tidskrift skriver jag ett kritiskt blogginlägg. Dagen efter, den 2:e oktober, skickar jag tillsammans med Carl Heath in en debattartikel till Pedagogiska magasinet. Filen vi granskat heter ”Densofistikerade.pdf”, och är enligt metadata skapad den 8:e augusti 2012. I texten redovisas sex olika resultatkategorier.

Det skall så småningom visa sig att någon gång efter detta byts filen i Didaktisk tidskrift ut till en ny fil, ”Instruktionen.pdf”, vilken är skapad den 6:e oktober. I denna text redovisas åtta olika resultatkategorier.  

Den 21:e november publiceras min och Carl Heaths debattartikel i Pedagogiska magasinet.

Den 20:e februari svarar Kroksmark på kritiken i Pedagogiska magasinet och initierar en metadebatt om hur hans text blivit läst och om god forskningssed. Kroksmark resonerar även kring resultat som inte finns redovisade i den första versionen av artikeln.

I måndags, den 4:e mars, skriver jag ett blogginlägg som bemöter den av Kroksmark initierade metadebatten. Jag har då upptäckt att originalfilen bytts ut och redovisar detta. Under kvällen upptäcker en läsare, professor Maj Asplund, Högskolan i Väst, att det finns en engelsk version av texten, upplagd i DiVA (skapad den 5:e oktober). Texten är en direktöversättning och läsaren ombedes på försättsbladet att referera till Didaktisk tidskrift. Denna version är skapad den 5:e oktober och skiljer sig från de båda andra versionerna i det att den innehåller sju resultatkategorier.

I går, den 5:e mars svarar Kroksmark i ett mail till mig vilket han säger jag kan använda på bloggen. I detta svar bekräftar Kroksmark att två olika versioner av ”Den sofistikerade instruktionen” publicerats på Didaktisk tidskrift och menar att detta beror på att den första versionen publicerats av misstag. Hur den engelska versionen kommit ut på nätet är för Kroksmark oklart men han skall undersöka saken.

En fjärde version

I går kväll ändras förstasidan på Didaktisk tidskrift. Där det tidigare stod att alla texter fackgranskas står det nu:

”Genom den nya skollagen (2011), som kräver en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, är Didaktisk Tidskrift också öppen för rektorer, lärare och fritidspedagoger verksamma i barn- och ungdomsskolan. Det innebär att alla texter inte är fackgranskade av forskare eller av ämnesexperter. De fackgranskade texterna märks från och med Nr 2:2013 som Fackgranskad. ”

Vidare är texten om att Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping är bas för tidskriften borta.

Därtill finns en text som säger sig reda ut oklarheterna kring publiceringen av ”Den sofistikerade pedagogiken”, detta genom att publicera båda versionerna där version 1 sägs härröra från den 7:e augusti, och version 2 från den 12:e september. Antagligen är detta gjort för att läsaren skall kunna själv jämföra olikheter i versionerna.

Båda länkarna går dock till samma dokument vilket visar sig vara en fjärde version av ”Den sofistikerade instruktionen”, filen heter nu ”Sofistikerade.pdf”, är skapad den 3:e oktober och innehåller sju resultatkategorier (till skillnad från version 1 som hade sex och version 2 som hade åtta men i enlighet med det engelska dokumentet).

Frågor 

Det finns många frågor här. Hur kan version 2 sägas härröra från september (innan Ekots rapportering och innan texten får kritik) när den fil som låg ute ”Instruktionen.pdf” är skapad i oktober? Är även den fjärde versionen av texten ett misstag? Hur många resultatkategorier har studien egentligen?

Några frågor finner jag dock extra intressanta att få svar på, de som rör vad Didaktisk tidskrift egentligen är för typ av publikation. Jag lämnar nu därför denna debatt med att rikta ett antal direkta frågor till Tomas Kroksmark. Jag föreslår att han kan publicera svaret på sin egen blogg.

1. Stämmer det att studien även skall publiceras i någon amerikansk tidskrift eller hade Ekot missuppfattat detta? I så fall undrar jag mer specifikt vilken tidskrift och var i processen den befinner sig?

2. Vilken roll har Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping formellt i relation till Didaktisk tidskrift?

3. Vilken roll har de som listas som redaktionsråd i dagsläget och vilket inflytande har de på vad som publiceras?

4. Det stod tidigare att alla texter fackgranskas, men nu att alla texter inte är fackgranskade. Avser detta då att texter som tidigare legat i Didaktisk tidskrift med statusen peer-reviewed i själva verket inte är peer-reviewed artiklar?

5. Är texten den ”Den sofistikerade instruktionen” peer-reviewed?

6. Är Kroksmarks egna texter i Didaktisk tidskrift peer-reviwed?

7. Hur fattas beslut om publicering av Kroksmarks egna texter, med tanke på att han själv är ensam redaktör och ansvarig utgivare? Vem fattar dessa beslut?

 


Om inget alldeles exceptionellt inträffar, lämnar jag nu denna debatt.

Jonas Linderoth

3 kommentarer:

 1. 8. Varför redovisas inte misstaget med fel versioner när det uppdagades? Det självklara vore ju att redovisa detta i höstas när filen byts ut.

  SvaraRadera
 2. För kännedom har Kroksmark svarat på detta inlägg men jag vill inte publicera hans inlägg här i ett media jag har full kontroll över. Kroksmark får svara på sin egen blogg så lovar jag att hänvisa dit.

  En sak skall dock förtydligas vilket jag inser kan ha varit oklart, Kroksmark kan inte ha ändrat efter att ha sett min och Carls insändare eftersom ändringen skedde innan denna publicerats. Den skedde dock efter rapporteringen i Ekot och det första blogginlägget här.

  Enligt uppgift skall högskolan i Jönköping göra en internutredning av vad som hänt och därmed är saken avslutad för mig.

  SvaraRadera
 3. Jag vill förtydliga att när jag i tidigare inlägg påpekat att Kroksmarks förändring inträffat efter det artikeln utsatts för kritik avser jag det blogginlägg jag skrev den 1/10 och alltså inte debatten i Pedagogiska Magasinet (PM). När bytet sker har Kroksmark alltså inte läst min och Carl Heaths kritik i PM. Datum när vi skickar in vår debattartikel är ändå viktig att redogöra för med tanke på att vår kritiska artikel bygger på ett annat dokument än det som senare är offentligt tillgängligt och som fortsatt replikskifte bygger på.

  SvaraRadera