fredag 15 november 2013

Lärarhandledning: Minecraft som verktyg för att lära sig bildberättande


I serien av lärarhandledningar för att använda spel i undervisning presenteras här en metod där Minecraft kan användas i grundskolan i ämnena bild och svenska. Lärarhandledningen är i videoform. Jag går igenom hur man använder de olika programmen och bygger upp sin egen serie baserad på skärmdumpar man tar i spelet Minecraft.

Så här ser kan det färdiga resultatet ut

Metoden behandlar följande innehåll ur kursplanerna för svenska och bild:


Grundskola, Svenska

  • 1-9 Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • 7-9 Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.

Grundskola, Bild

  • 4-6 Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  • 4-9 Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap
  • 7-9 Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  • 7-9 Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder

 

I filmen nämner jag att man måste ställa om funktionen för att "croucha". Vad som avses är funktionen som heter "sneak" och som får en att landa i flygläge och böja sig ned. Eftersom LSHIFT används för att ta skärmdumpar i Mac så funkar det dåligt att ha sneakfunktionen på denna knapp. Gå in i Options i Minecraft och ändra den till en annan knapp. 

 
Ändra knappen för Sneak


Om ni provar denna metod i er klass får ni gärna återkoppla hit och berätta om vilka problem och möjligheter ni såg som jag inte sett. Lycka till!